Yhdistyminen

Boreo ja Sievi Capital

Yhdistyminen

Vahvempia yhdessä

Boreon ja Sievin ehdotetussa yhdistymisessä syntyy seuraavia arvoa luovia vahvuuksia:

  1. Boreon ja Sievi Capitalin ehdotettu yhdistyminen luo yhden Nasdaq Helsingin pörssin johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille. Tuleva Yhtiö on maantieteellisesti hajautunut Pohjois-Eurooppaan ja sillä on liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä.

  2. Entistä vahvempi taloudellinen asema ja edellytykset Tulevan Yhtiön yritysostovetoiselle kasvulle: vahva taloudellinen asema luo pohjan yritysostovetoisen strategian toteuttamiselle ja merkittävälle kasvulle.

  3. Entistä paremmat ja vahvemmat edellytykset itsenäisten liiketoimintojen sekä henkilöstön kasvulle ja kehitykselle: Tuleva Yhtiö luo entistä paremmat edellytykset operatiivisen tehokkuuden parantamiselle, parhaiden käytäntöjen hyödyntämiselle, synergioille liiketoimintojen välillä ja vahvemman tarjoaman sen asiakkaille, toimittajille sekä muille sidosryhmille. Henkilöstölle Tuleva Yhtiö tarjoaa entistä parempia kehittymisen ja kasvun mahdollisuuksia.

Tulevan Yhtiön strategia laaditaan Boreon nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet.

Tuleva Yhtiö toimii kasvualustana sen yhtiöille ja henkilöstölle, luo kasvua sekä yritysostoin että orgaanisesti, keskittyy operatiiviseen tehokkuuteen ja omistaja-arvon luomiseen pitkällä aikavälillä. Tulevan Yhtiön strategian pääpainopistealueita tulevat olemaan nykyisen Boreon strategian mukaisesti:

  • Yritysostot - Tuleva Yhtiö luo kasvua yritysostoin ja sitä laajennetaan uusille toimialueille ja teollisuuden aloille platform-yritysostoilla. Tulevan Yhtiön liiketoimintoja kasvatetaan ostamalla itsenäisiä – kokonaisuutta vahvistavia – yhtiöitä, jonka lisäksi nykyisiä liiketoimintoja vahvistetaan add-on - yritysostoilla.

  • Operatiivinen tehokkuus - Tuleva Yhtiö kehittää systemaattista tapaa parantaa operatiivista tehokkuutta ja antaa entistä paremmat eväät orgaanisen kasvun ja kannattavuuden parantamiselle.

  • Ihmiset & Kulttuuri - Henkilöstön kehittäminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen ihmisille on Tulevan Yhtiön arvonluontimallin keskiössä. Boreon ja Sievin yrittäjämäinen toimintatapa luo vahvan pohjan kulttuurin kehittämiselle yhdistyneessä yhtiössä.

Yhteystiedot ja lehdistökuvat

Jussi Majamaa

Toimitusjohtaja, Sievi Capital Oyj
jussi.majamaa@sievicapital.fi
+358 400 412 127

Lataa kuva

Kari Nerg

Toimitusjohtaja, Boreo Oyj
kari.nerg@boreo.com
+358 44 341 8514

Lataa kuva

Asiakirja-arkisto

Päivämäärä Asiakirja Boreo Oyj Sievi Capital Oyj Yhteiset materiaalit
14.10.2021 Usein kysytyt kysymykset Sievi Capitalin materiaali Yhteinen materiaali
29.9.2021 Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali Linkki materiaaliin
29.9.2021 Pörssitiedote Linkki tiedotteeseen Linkki tiedotteeseen
3.9.2021 Usein kysytyt kysymykset Boreon materiaali Sievi Capitalin materiaali
18.8.2021 Pörssitiedote Linkki tiedotteeseen Linkki tiedotteeseen